Aktuality

Lubyová vraj nemá kapacity, aby získala dáta o platoch absolventov

Záleží ministerstvu školstva na zvyšovaní kvality vzdelávania a lepšom prepojení škôl s trhom práce? Na prvý pohľad by o tom nemali byť žiadne pochybnosti. Prečo potom ale ministerstvo už roky odmieta zverejniť dáta o platoch absolventov stredných škôl a neaktualizuje dáta o platoch absolventov vysokých škôl? A na priamu ponuku inštitútu INEKO spolupracovať pri získaní týchto dát, ministerstvo odpovedá odmietavo s tým, že na to nemá kapacity? Nejde pritom vôbec o drahú záležitosť. V prípade vysokých škôl už navyše ide o odskúšaný proces.

Dátum: 10.12.18Lubyová vraj nemá kapacity, aby získala dáta o platoch absolventov

HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o nezdaniteľnom minime

Peter Goliaš v TA3 diskutoval o náraste tzv. tichého zdanenia, ku ktorému dochádza kvôli pomalšiemu rastu nezdaniteľnej časti základu dane v porovnaní s rastom miezd. Dôsledkom je každým rokom rastúci základ dane a teda aj daňová záťaž meraná pomerom zaplatenej dane k príjmom. Deje sa tak potichu, bez zmien v legislatíve. Hlavné odkazy z diskusie:

 • tiché zdaňovanie v posledných rokoch dolieha najmä na ľudí s nízkym príjmom, a to kvôli prudkému rastu minimálnej mzdy, zániku zamestnaneckej prémie a čoraz menšiemu efektu odpočítateľnej položky na zdravotné odvody, ktorá je fixná a čoraz viac zaostáva za výškou minimálnej mzdy
 • tiché zdaňovanie sa týka všetkých, ktorí majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ale napríklad aj na daňové bonusy na deti
 • jedným z dôsledkov je, že čoraz viac ľudí platí milionársku daň alebo vyššiu sadzbu dane z príjmov
 • podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ľudia zaplatia štátu každý rok kvôli tichému zdaňovaniu zhruba o 70 miliónov eur viac
 • tiché zdaňovanie spolu s legislatívnymi úpravami zvýšilo daňový klin priemerného človeka zhruba na úroveň spred daňovej reformy prijatej v roku 2003, zvyšovanie daní z práce pritom spomaľuje ekonomickú aktivitu a hospodársky rast
 • príčinou tichého zdaňovania je naviazanie nezdaniteľného minima na životné minimum, čo je hranica príjmu, pod ktorou sa človek nachádza v hmotnej núdzi
 • naviazanie významnej časti daňového systému na hranicu hmotnej núdze nedáva logiku
 • paradoxne výška dávok v hmotnej núdzi nezávisí od životného minima, keďže je priamo daná zákonom
 • riešením je odpojenie nezdaniteľného minima, daňového bonusu na deti a niektorých ďalších dávok od životného minima a ich napojenie na rast priemernej alebo mediánovej mzdy

Dátum: 9.12.18HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o nezdaniteľnom minime

Zaujalo nás:

Výstavbu R2 Mýtna – Lovinobaňa začnú na jar
RTVS 6.12.2018 vo večerných správach doplietla naše kritické vyjadrenia k plánovanej výstavbe úseku R2 Kriváň – Mýtna, keď ich použila ako vyjadrenia k úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa. Tento úsek ale nekritizujeme, naopak, navrhované riešenie považujeme za blízke optimálnemu.

Zverejnené vyjadrenia INEKO sa teda týkajú úseku R2 Kriváň – Mýtna, nie úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa:

“Podľa inštitútu INEKO vyhlásil rezort dopravy súťaž na zhotoviteľa stavby napriek nedotiahnutým projektom a nevykúpeným pozemkom.

Ján KOVALČÍK, analytik INEKO: Pretože sa niečo šilo veľmi horúcou ihlou a do toho navyše vstúpil tlak pána ministra a jeho strany Most-Híd a snaha za každú cenu vypísať tento tender čím skôr. Pri takomto drahom riešení ani nie je ekonomicky obhájiteľný.”

V prípade záujmu sme pripravení zorganizovať pre redaktorov RTVS aj iných médií workshopy, kde im ukážeme praktické možnosti rýchleho získania a overenia informácií o ľubovoľných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest z portálu http://cesty.ineko.sk/.

Napríklad k úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa na portáli hodnotíme naliehavosť dopravného problému aj primeranosť navrhovaného riešenia známkou 2 (na stupnici 1 až 5), čo znamená, že je blízko optima.

Naproti tomu, k úseku R2 Kriváň – Mýtna hodnotíme naliehavosť dopravného problému známkou 3 a primeranosť navrhovaného riešenia známkou 4, čo znamená, že sú ďaleko od optima. Ide totiž o úsek, ktorý vedie mimo obcí (teda ich neodľahčuje od tranzitu na rozdiel od mnohých prioritnejších úsekov v iných častiach Slovenska) a kapacita súčasnej cesty zatiaľ postačuje. Navyše tu existuje ekonomicky výhodnejšie riešenie s kratšími estakádami, ktoré sa začalo pripravovať, ale NDS od neho bez primeraného odôvodnenia ustúpila a vrátila sa k riešeniu drahšiemu cca o 100 miliónov eur.

Dátum: 7.12.18Zaujalo nás:

Aktuálne politické nominácie do vedenia NBS ohrozujú jej nezávislosť

V ostatných dňoch boli postupne oznámené vládne návrhy zmien vo vedení Národnej banky Slovenska (NBS). Tieto zmeny vyvolali v širšej odbornej verejnosti diskusiu. Ekonómovia združení v Klube ekonomických analytikov (KEA) považujú za potrebné sa k nim vyjadriť. Z 26 členov združenia, ktorí sa stihli zapojiť do rýchlej ankety, sa drvivá väčšina zhodla v nasledujúcich tézach:

Dátum: 7.12.18Aktuálne politické nominácie do vedenia NBS ohrozujú jej nezávislosť

INEKO portál prináša prehľadné porovnania všetkých úsekov chystaných diaľnic a rýchlostných ciest

Termíny dokončenia vyše 80 úsekov plánovaných diaľnic a rýchlociest, ktoré prezentuje rezort dopravy, naďalej hrubo zavádzajú širokú verejnosť. Za uplynulých 12 mesiacov sa posunuli v priemere o rok a v drvivej väčšine prípadov to zďaleka neznamená, že tie dnešné sa už podarí splniť. Sľubovaním začatia väčšiny stavieb do roku 2023 sa len vytvára zdanie, že všetky regióny sa čoskoro dočkajú. Reálne budú aj pre zlé riadenie a uprednostňovanie málo naliehavých úsekov na lepšiu cestu čakať zbytočne podstatne dlhšie.

Dátum: 29.11.18INEKO portál prináša prehľadné porovnania všetkých úsekov chystaných diaľnic a rýchlostných ciest

← Staršie články 

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa