Aktuality

Demokratický vývoj na Ukrajine je kľúčovým záujmom Slovenska

Aký postoj zaujať k dianiu na Ukrajine a v Rusku? Je v záujme Slovenska trvať na hodnotách demokracie a dodržiavaní medzinárodného práva, alebo uprednostniť dobré vzťahy s Ruskom? Mnohí naši politici v tom zjavne nemajú jasno.

Dátum: 9.01.19Demokratický vývoj na Ukrajine je kľúčovým záujmom Slovenska

Zaujalo nás:

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index

Pozrite, ako prudko sa za pár posledných rokov zhoršila kvalita demokracie v Poľsku (zo 7,47 na 6,67), Maďarsku (zo 7,53 na 6,64) a v Česku (z 8,19 na 7,62). U nás zatiaľ len mierne (zo 7,35 na 7,16). Pri známke pod 6,00 sa už nedá hovoriť o demokracii. Pre porovnanie, v Rusku majú voľný pád z 5,02 na 3,17 a Ukrajina mierne stúpla z 5,42 na 5,69.

Posledné hodnotenie je za rok 2017, za tento rok bude známe už čoskoro. V našom regióne sa ale dá očakávať ďalšie zhoršenie.

Zdrojom je jeden z najlepších indexov demokracie, ktorý zostavuje The Economist Intelligence Unit zo 60 rôznych indikátorov vrátane základných práv a slobôd, politického systému, hodnôt a angažovanosti občanov, slobody médií či dôvery vo verejné inštitúcie.

Demokracia nie je nikomu daná. Treba tvrdo pracovať, aby sme ju nestratili a pokúsili sa ju vylepšiť. Prianím INEKO do nového roka je, aby sa pád prinajmenšom v našom regióne zastavil. A aby čo najviac ľudí porozumelo príčinám a hrozbám súčasného vývoja. Len kvalitná demokracia je totiž zárukou lepšieho života pre všetkých.

Dátum: 26.12.18Zaujalo nás:

K vyrovnaniu rozpočtu významne prispieva aj EÚ

Ak by sme chceli udržať úroveň verejných výdavkov na nezmenenej úrovni aj bez darov z fondov EÚ, zvýšil by sa nám schodok vo verejných financiách o 0,8-1,9 % HDP. To zodpovedá sume 700-1900 miliónov eur, ktorú každoročne dostávame od Európskej Únie. Ide o sumu už očistenú o naše odvody do rozpočtu EÚ. Sú to darované peniaze, ktoré bohatším štátom EÚ nemusíme vracať. Pripomínajme tento neuveriteľný akt solidarity všetkým euroskeptikom a zástancom odchodu z EÚ. Majme ho tiež na pamäti, keď sa politici budú chváliť plánom na vyrovnaný rozpočet. Samostatne, bez pomoci EÚ, by sme totiž rozpočet ešte dlho vyrovnať nedokázali. Dáta k uvedenému grafu si môžete stiahnuť tu.

Dátum: 20.12.18K vyrovnaniu rozpočtu významne prispieva aj EÚ

Lubyová vraj nemá kapacity, aby získala dáta o platoch absolventov

Záleží ministerstvu školstva na zvyšovaní kvality vzdelávania a lepšom prepojení škôl s trhom práce? Na prvý pohľad by o tom nemali byť žiadne pochybnosti. Prečo potom ale ministerstvo už roky odmieta zverejniť dáta o platoch absolventov stredných škôl a neaktualizuje dáta o platoch absolventov vysokých škôl? A na priamu ponuku inštitútu INEKO spolupracovať pri získaní týchto dát, ministerstvo odpovedá odmietavo s tým, že na to nemá kapacity? Nejde pritom vôbec o drahú záležitosť. V prípade vysokých škôl už navyše ide o odskúšaný proces.

Dátum: 10.12.18Lubyová vraj nemá kapacity, aby získala dáta o platoch absolventov

HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o nezdaniteľnom minime

Peter Goliaš v TA3 diskutoval o náraste tzv. tichého zdanenia, ku ktorému dochádza kvôli pomalšiemu rastu nezdaniteľnej časti základu dane v porovnaní s rastom miezd. Dôsledkom je každým rokom rastúci základ dane a teda aj daňová záťaž meraná pomerom zaplatenej dane k príjmom. Deje sa tak potichu, bez zmien v legislatíve. Hlavné odkazy z diskusie:

 • tiché zdaňovanie v posledných rokoch dolieha najmä na ľudí s nízkym príjmom, a to kvôli prudkému rastu minimálnej mzdy, zániku zamestnaneckej prémie a čoraz menšiemu efektu odpočítateľnej položky na zdravotné odvody, ktorá je fixná a čoraz viac zaostáva za výškou minimálnej mzdy
 • tiché zdaňovanie sa týka všetkých, ktorí majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ale napríklad aj na daňové bonusy na deti
 • jedným z dôsledkov je, že čoraz viac ľudí platí milionársku daň alebo vyššiu sadzbu dane z príjmov
 • podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ľudia zaplatia štátu každý rok kvôli tichému zdaňovaniu zhruba o 70 miliónov eur viac
 • tiché zdaňovanie spolu s legislatívnymi úpravami zvýšilo daňový klin priemerného človeka zhruba na úroveň spred daňovej reformy prijatej v roku 2003, zvyšovanie daní z práce pritom spomaľuje ekonomickú aktivitu a hospodársky rast
 • príčinou tichého zdaňovania je naviazanie nezdaniteľného minima na životné minimum, čo je hranica príjmu, pod ktorou sa človek nachádza v hmotnej núdzi
 • naviazanie významnej časti daňového systému na hranicu hmotnej núdze nedáva logiku
 • paradoxne výška dávok v hmotnej núdzi nezávisí od životného minima, keďže je priamo daná zákonom
 • riešením je odpojenie nezdaniteľného minima, daňového bonusu na deti a niektorých ďalších dávok od životného minima a ich napojenie na rast priemernej alebo mediánovej mzdy

Dátum: 9.12.18HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o nezdaniteľnom minime

← Staršie články 

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa